Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Wystawa "Smoleńsk 2010"

Trzeciego kwietnia, po nabożeństwie odprawionym w kościele św. Trójcy przez przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskupa Józefa Michalika, w sali pod kościołem miało miejsce otwarcie wystawy "Smoleńsk 2010". Podczas wernisażu koncertowała Orkiestra Dęta "Trójcowo",…

czytaj więcej

Słowo Prezesa Stowarzyszenia

  Dwadzieścia lat temu...   7 lutego 1990 roku grupa polityków, intelektualistów i hierarchów Kościoła, w poczuciu solidarności i wspólnoty ze wszystkimi Rodakami, także tymi, których historia pozostawiła poza granicami Ojczyzny, podjęła decyzję o założeniu…

czytaj więcej

Ustawa o Karcie Polaka

Karta Polaka - dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone…

czytaj więcej

Repatriacja

Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd…

czytaj więcej

Obywatelstwo polskie

Regulacja prawna Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim, później wielokrotnie nowelizowana (Dz.U. z 2000r. Nr 28 poz. 353 i z 2001r. Nr 42 poz.475).   Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego Urodzenie z rodziców,…

czytaj więcej

Instytucje pozarządowe wspierające Polonię i Polaków za granicą

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa tel centr. (+48 22) 827 04 40, 826 20 41-44 fax: (+48 22) 826 87 75, 826 88 70 "Świat Polonii" - Wspólnota Polska e-mail: wspolnot@wspolnota-polska.org.pl Fundacja "Pomoc Polakom…

czytaj więcej

Spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z uczestnikami akcji „Lato z Polską” w Olsztynie.

Akcja „Lato z Polską” jest kontynuacją dzieła śp. Macieja Płażyńskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Podczas tej akcji SWP organizuje pobyty edukacyjno-integracyjne…

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK