Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Repatriacja

Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd…

czytaj więcej

Obywatelstwo polskie

Regulacja prawna Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim, później wielokrotnie nowelizowana (Dz.U. z 2000r. Nr 28 poz. 353 i z 2001r. Nr 42 poz.475).   Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego Urodzenie z rodziców,…

czytaj więcej

Instytucje pozarządowe wspierające Polonię i Polaków za granicą

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa tel centr. (+48 22) 827 04 40, 826 20 41-44 fax: (+48 22) 826 87 75, 826 88 70 "Świat Polonii" - Wspólnota Polska e-mail: wspolnot@wspolnota-polska.org.pl Fundacja "Pomoc Polakom…

czytaj więcej

Zbiórka publiczna na odbudowę polskiego kościoła w Białymstoku na Syberii „Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie”

Zbiórka publiczna na odbudowę polskiego kościoła w Białymstoku na Syberii „Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie”

W nocy z 18 na 19 kwietnia 2017 r. na Syberii, w wiosce Białystok spłonął drewniany  kościół, który w latach 1908-1910 zbudowali polscy dobrowolni przesiedleńcy z guberni grodzieńskiej i wileńskiej.  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska zorganizowało zbiórkę publiczną…

czytaj więcej

Otwarcie polskiej szopki w Norymberdze

27 listopada 2009 r. otwarta została polska szopka na Jarmarku Bożonarodzeniowym w dzielnicy Langwasser w Norymberdze. Oryginalną szopkę z figurami z ceramiki wykonali uczniowie z Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Pomysł został zrealizowany we współpracy Centrum Kultury Langwasser ze Stowarzyszeniem…

czytaj więcej

Spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z uczestnikami akcji „Lato z Polską” w Olsztynie.

Akcja „Lato z Polską” jest kontynuacją dzieła śp. Macieja Płażyńskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Podczas tej akcji SWP organizuje pobyty edukacyjno-integracyjne…

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK