Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

FESTIWAL PARTNERSTW

30 listopada – 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.
 

Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.


Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.
 

Koszt udziału w całym wydarzeniu to 400 zł od osoby, przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób rabat 20%.

Dla osób zainteresowanych udziałem tylko w pierwszym dniu - 30 listopada, koszt 150 zł.

Cena obejmuje nocleg, udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu, możliwość uczestniczenia w debatach oraz warsztatach.

Więcej informacji u Anny Apanowicz 
pod numerem telefonu 22 556 90 44 lub na adres mailowy a.apanowicz@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 20 listopada 2017 r.

 

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK