Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Wzmocnienie wiary i przyjaźni. Uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Budapeszcie

30 czerwca z udziałem polskich i węgierskich pielgrzymów w wypełnionej po brzegi Bazylice św. Stefana  w Budapeszcie podczas Mszy świętej, nastąpiło ukoronowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Koronacji dokonał prymas Węgier, arcybiskup-metropolita Ostrzyhomia-Budapesztu, kardynał Péter Erdő. W budapeszteńskich uroczystościach uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z panią Haliną Nabrdalik na czele.

Kardynał Péter Erdő w kazaniu podkreślił, że to ważne, byśmy mieli rzeczywisty, prawdziwy obraz swojej przeszłości, tożsamości naszego narodu i obecnych wartości . Kardynałowi Węgier towarzyszyli polscy i węgierscy duchowni z przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski ks. bp. Wiesławem Lechowiczem i proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem  SChr. oraz biskupem pomocniczym, proboszczem Bazyliki ks. bp. Györgyem Snellem na czele.

Bp W. Lechowicz na zakończenie Mszy świętej podziękował Prymasowi Węgier za duchową opiekę nad osiadłymi nad Dunajem Polakami.

Wota koronacyjne 28 czerwca zostały poświęcone w Częstochowie, a fakt ten stanowił jeden z najważniejszych celów tegorocznej już 6-tej Narodowej Pielgrzymki Węgrów do Czarnej Madonny.  Wierną kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej ofiarowali Węgrom jasnogórscy paulini podczas 1. Pielgrzymki Narodowej Węgrów, w czerwcu 2011 r. Korony dla Matki Bożej i Dzieciątka zostały wykonane przez polskiego artystę Marka Ganewa. Do bazyliki wnieśli je ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Snopek oraz węgierski wiceminister ds. zasobów ludzkich odpowiedzialny za kontakty z Kościołami i narodowościami Miklós Soltész.

W koronę dla Matki Bożej wpisane są herby Polski i Węgier, a także dwie postacie: św. Stefana, który powierzył naród węgierski Maryi, i św. Jana Pawła II.

W kulminacyjnym momencie Mszy św., po dokonaniu koronacji obrazu, zespół Regle z Poronina wykonał pieśń "Madonno, Czarna Madonno", a polska artystka Angelika Korszyńska-Górny odśpiewała dawny węgierski hymn narodowy "Błogosławiona Dziewico Matko", w którym wybrzmiała modlitwa w intencji narodu węgierskiego i polskiego.

W budapeszteńskich uroczystościach obok węgierskich parlamentarzystów z przewodniczącym ZN RW László Kövérem na czele uczestniczyli licznie przybyli polscy senatorowie z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, delegacja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z panią Haliną Nabrdalik, prezes Oddziału w Opolu, reprezentacja Polonii z Austrii, gdzie niedawno odbyła się koronacja tamtejszej kopii ikony Matki Boskiej Częstochowskiej,  polscy i węgierscy wierni, członkowie polonijnej  społeczności na Węgrzech, polska i węgierska młodzież, która po mszy świętej zebrała się na placu przed peszteńską bazyliką na świątecznym spotkaniu, które wypełniły koncerty polskich i węgierskich zespołów i wspólny Dom Tańca.

Dzisiejsza koronacja będzie wzmocnieniem naszej wiary, ale też wielkiej przyjaźni, przyjaźni Polaków i Węgrów; jestem pewien, że nasza obecność i nasze rozmowy przyczynią się do tego, że nasza przyjaźń będzie trwała następne tysiąclecie - powiedział marszałek S. Karczewski na spotkaniu przed Bazyliką.

Inicjatorką koronacji budapeszteńskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i polsko-węgierskiego spotkania młodzieży była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, dr Csúcs Lászlóné Halina. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski objęli patronatem koronację.

Zgodnie z obietnicami niebawem obraz Jasnogórskiej Pani ma być umieszczony w kaplicy  Prawicy św. Stefana budapeszteńskiej bazyliki.

(www.polonia.hu fot. C B.Pál)  

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK