Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

W końcu ub. roku Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie uzyskała status gimnazjum. W piątek 12 maja br. w Wilnie odbyła się uroczystość inauguracji gimnazjum.

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo dziękczynne w kościele św. Rafała w Wilnie. Nabożeństwo celebrował ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie, a koncelebrowali je: ks. Tadeusz Jasiński, ks. Tadeusz Matulaniec, ks. Kazimierz Gwozdowicz, ks. Daniel Narkun, ks. Eduardas Kirstukas. Podczas Mszy św. dokonano poświęcenia nowego sztandaru placówki, który ufundowała 6. promocja szkoła.

„Zmiana statusu szkoły na gimnazjum zobowiązuje nas do jeszcze lepszej nauki i pracy. Jesteśmy pełni sił i zaparcia w dążeniu do lepszego jutra i prosimy o błogosławieństwo Boże dla naszego gimnazjum” – prosili w kościele przedstawiciele polskiej placówki oświatowej w Wilnie.

Podczas uroczystej gali inauguracyjnej w Gimnazjum im. W. Syrokomli nowy sztandar przekazano dyrektorowi i samorządowi uczniowskiemu. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów gimnazjum na sztandar.

Na święto gimnazjum przybyli dzisiaj: Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł, poseł Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł Józef Kwiatkowski, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich, radna m. Wilna Renata Cytacka, radni m. Wilna z ramienia AWPL-ZChR Edyta Tamošiūnaitė i Artur Ludkowski, przedstawiciel Ambasady RP na Litwie, absolwenci szkoły.

„Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w końcu ub. roku została akredytowana i została długim gimnazjum o koncepcji kształcenia w kulturze humanistycznej poprzez działalność artystyczną: taniec, muzykę, teatr, plastykę. Obecnie w gimnazjum uczy się 847 uczniów” – powiedziała, witając uczestników święta, dyrektor placówki Danuta Silienė i przybliżyła historię szkoły. 

„Fundamentem programu kształcenia humanistycznej kultury przez sztukę jest założenie, że twórczość pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości, formuje podstawy człowieczeństwa, uczciwości, szlachetności, poczucia wartości siebie i odwagi. We współczesnym społeczeństwie, które jest ukierunkowane na wartości materialne, szczególnie ważne jest formowanie świadomości kulturowej młodzieży, systematycznie wzmacniać wartości duchowe, uczyć ich integracji, zdecydowania oraz odpowiedzialności za swoje czyny” - o kierunkach kształcenia młodzieży polskiej w placówce mówiła dyrektor. 

Waldemar Tomaszewski złożył gratulacje społeczności szkolnej w imieniu AWPL-ZChR: „Wszyscy bardzo się cieszymy, że mamy Gimnazjum im. W. Syrokomli, słynną w przeszłości „Dziewiętnastkę” – największą polską szkołę na Litwie. Polskie szkolnictwo jest wielką wartością samą w sobie. W tych dniach odbywa się wiele imprez związanych z polskim szkolnictwem: wczoraj inaugurację miało Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach, 50-lecie świętowała Szkoła-przedszkole „Źródełko". Te imprezy napawają dumą. Polska szkoła na Litwie jest najlepszą szkołą na Litwie. To jest niepowtarzalna atmosfera, zintegrowana społeczność – i nauczycieli, i nauczycieli seniorów, w trzech, a często i czterech pokoleniach, i, oczywiście, naszych dzieci i młodzieży. To są niepowtarzalne imprezy: i wesołe, jak Andrzejki czy zapusty, i poważne, bardzo ważne, dni ojca, mamy, dziadka, babci, ale też studniówki, które odzwierciedlają cały dorobek. Polska szkoła – to bardzo wysoki poziom nauczania. Nasi absolwenci są poliglotami. Mamy piękne wyniki na olimpiadach z różnych przedmiotów. Na pewno gdzieś tam białą zazdrością nam zazdroszczą, że mamy takie dobre polskie szkoły". 

Polityk mówił o kłodach rzucanych pod nogi Polakom stojącym w obronie oświaty w języku ojczystym, ale zaznaczył równolegle, że jedność i determinacja pomagają wyjść z sytuacji czasami wręcz, wydawałoby się, impasowych: "Czasami są podejmowane dziwne decyzje, ale wszystkie te trudności wspólnie pokonaliśmy. Pokonała też „Syrokomlówka”. Nie było łatwo, ale pokazaliśmy jedność i solidarność. W tych bataliach uczestniczyli nie tylko uczniowie, absolwenci, nauczyciele „Syrokomlówki”, ale też nasza społeczność z Trok i Solecznik, z Niemenczyna i Mejszagoły. Właśnie w tej jedności stanowimy siłę. Obecnie na Litwie mamy 36 polskich gimnazjów, to jest 10% ogółu gimnazjów w kraju. To jest ogromny sukces. Ale było niełatwo – to przyszło dzięki wysiłkowi, jedności i determinacji”.

W. Tomaszewski zaznaczył, że kolejnym, bardzo ważnym wyróżnikiem szkół polskich na Litwie jest powszechne nauczanie w nich religii: "We wszystkich szkołach polskich na Litwie dzieci uczą się religii. To jest bardzo ważne. Nieprzypadkowo dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Wśród absolwentów jest też ksiądz Daniel Narkun. To wszystko bardzo cieszy. Bo, jak mówił św. Augustyn: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. Wierzymy, ufamy i mamy przekonanie, że w Gimnazjum im. W. Syrokomli było, jest i będzie wszystko na właściwym miejscu”.

Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich, starosta frakcji AWPL-ZChR w radzie m. Wilna Renata Cytacka mówiła o wyjątkowości gimnazjum: „Szkoła jest wyjątkowa pod każdym względem. Placówka podjęła się ogromnego wysiłku, bo jako jedyna szkoła na Litwie przeszła dwie akredytacje: najpierw kierunku kształcenia chrześcijańskiego, na który ostatecznie nie pozwolono, a teraz, w bardzo szybkim tempie, profil zmieniono. To wielka zasługa wszystkich pedagogów, rodziców, całej społeczności szkolnej. To wielkie wydarzenie dla wszystkich nas, Polaków na Litwie. Ten wielki sukces nie był nam łatwo dany” – radna dziękowała wszystkim tym, dzięki którym „Syrokomlówka” wywalczyła ostatecznie status gimnazjum.

Edyta Tamošiūnaitė, radna m. Wilna, odnotowała, że uzyskanie statusu gimnazjum nie jest zakończeniem obranej drogi, tylko nowym początkiem: „Szkoła im. W. Syrokomli od ponad 60 lat tworzy legendę, przekazuje sztafetę z pokolenia na pokolenie. To nie jest finisz, tylko nowy start, więc w nowym starcie życzę wytrwałości, powodzenia, sukcesów i niech zawsze będzie łaska Boża nad Wami".

Wizytówką gimnazjum jest zespół dziecięcy i młodzieżowy „Wilenka”, który w ub. roku świętował swoje 45-lecie.

L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK