Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Rozpoczyna się akcja "Lato z Polską"

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” informuje, iż w roku bieżącym nastąpiła reaktywacja akcji „Lato z Polską”, będącej dziełem śp. Macieja Płażyńskiego.

W ramach tego projektu organizujemy pobyty edukacyjno-integracyjne dla polskich dzieci z całego świata we współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce, które są jednocześnie gospodarzami pobytów.

Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. W poprzednich edycjach nasz kraj odwiedziło kilkanaście tysięcy dzieci, a w organizacji „Lata z Polską” brało udział rokrocznie kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnego szczebla z całego kraju.

Realizując „Lato z Polską” chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za naszych małych Rodaków żyjących poza granicami Polski.

Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc, troska o tożsamość i poczucie jedności z ojczyzną młodego pokolenia jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Nasi rodacy spoza Polski, poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.

Poszczególne turnusy trwające 14 dni realizowane są przez cały rok kalendarzowy i skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Celem pobytów poza aktywnym wypoczynkiem jest poprawa znajomości języka polskiego i wzmocnienie tożsamości narodowej. Młodzież będzie brała udział w wycieczkach krajoznawczych do najważniejszych miejsc związanych z historią Polski oraz zajęciach integracyjnych, sportowych i artystycznych.

Zapraszamy samorządy lokalne do współpracy i współfinansowania wraz z Senatem RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” poszczególnych turnusów w akcji „Lato z Polską”.

Szczegółowych informacji na temat projektu i możliwości współpracy udziela Biuro Prasowe Projektu pod nr tel. (22) 5569062.

SWP

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK