Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

W sobotę 1 kwietnia br. w Kijowie odbył się Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Zebranie zostało zwołane zgodnie z uchwałą Zarządu Federacji i miało na celu wprowadzenie formalnych zmian do statutu organizacji, odpowiednich do wymagań nowego ustawodawstwa ukraińskiego.

Wśród innych uchwał, Sejmik podjął bardzo ważną decyzję – nadanie Domowi Polskiemu we Lwowie imienia śp. Longina Komołowskiego. Obecnie trwa jego budowa, którą zmarły Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zainicjował i do ostatniej chwili aktywnie wspierał.

W spotkaniu uczestniczyło 200 delegatów z całej Ukrainy. Żytomierszczyznę reprezentowali Zygmunt Węgłowski (Stowarzyszenie Kombatantów Wojska Polskiego), Wiktoria Szewczenko (Stowarzyszenie Polaków w Nowogrodzie-Wołyńskim), Walentyna Jusupowa (Studencki Klub Polski), Mikołaj Warfołomiejew (Teatr Polski w Żytomierzu), Katarzyna Rudenko (Stowarzyszenie Polaków w Malinie), Irena Baładyńska (Kameralny chór im. J. Zarębskiego), Ludmiła Chimicz (Stowarzyszenie Polaków w Baranówce), Irena Perszko (Dom Polski w Żytomierzu).

Zebranie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Marek Różycki (Sekretarz Generalny SWP) oraz Anita Staszkiewicz. Sejmik otworzyła prezes Federacji Emilia Chmielowa. Na prowadzącego obrady wybrano prof. Władysława Strutyńskiego.

Źródło: Dom Polski w Żytomierzu

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK