Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Wileńszczyzna pamięta o prałacie Obrembskim

19 marca to dzień nieodłącznie związany z prałatem Obrembskim. Imieniny i urodziny Gospodarza pałacyku gromadziły rzesze wiernych i przyjaciół. W tym roku przypada 111. rocznica urodzin kapłana, który swą niezłomna postawą kształtował sumienia pokoleń.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w intencji prałata, którą celebrował ks. prałat Jan Kasiukiewicz – proboszcz parafii mejszagolskiej.

Po mszy św. złożono wieńce i zapalono znicze na grobie Patriarchy Wileńszczyzny.

Następnie uroczystości przeniosły się do muzeum-pałacyku, gdzie przez całą niedzielę odbywać się będzie dzień otwartych drzwi, upływający pod hasłem „Czy pamiętasz...”. Wszyscy obecni będą mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, zdjęciami itp. związanymi z osobą prałata Obrembskiego.

Wszystkich zebranych przywitała kierowniczka muzeum i solenizantka, Józefa Markiewicz. Wśród obecnych znalazł się m.in. ks. Prałat Jan Kasiukiewicz – proboszcz parafii mejszagolskiej, przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł – Waldemar Tomaszewski, starosta sejmowej frakcji AWPL – ZChR Rita Tamašunienė, mer rejonu wileńskiego – Maria Rekść, konsul RP w Wilnie – Łukasz Kaźmierczak.

Jako pierwszy głos zabrał Waldemar Tomaszewski, który wyraził wielką wdzięczność, że dane było mu żyć za czasów prałata Obrembskiego: „dobrze go poznać i czerpać z jego wiary i siły ducha”. Przewodniczący AWPL-ZChR podzielił się także z zebranymi swoimi wspomnieniami związanymi z prałatem, którego przez ostatnie 10 lat odwiedzał praktycznie co tydzień. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że prałat zadawał zawsze bardzo dużo pytań, ale też dawał bardzo mądre rady, był kapłanem wymagającym od innych, ale także i od siebie, ale przede wszystkim był wielkim człowiekiem dlatego lider AWPL-ZChR zwrócił się z apelem: „Mam gorącą prośbę, żeby ta modlitwa o wyniesienie na ołtarze księdza prałata była wszechobecna”.

Ksiądz prałat Kasiukiewicz wyraził radość, że zebrani są wierni prośbie prałata Obrembskiego, który w dniu 99. urodzin powiedział: „Bez względu na to, gdzie będę zapraszam za rok na imieniny” oraz wyraził nadzieję, że tak będzie i nadal.

Głównym gościem rocznicy był wileński fotograf – Zenon Mincewicz, który przekazał do muzeum kolekcję fotografii i nagrań z ks. prałatem (m.in. zapis rozmowy prałata z p. Zenonem i śp. Jerzym Surwiłą). 90 letni dokumentalista dziejów Wileńszczyzny opowiedział także o swoich spotkaniach z ks. Obrembskim.

Na rocznicy urodzin Patriarchy Wileńszczyzny nie zabrakło odpowiedniej oprawy artystycznej: uczniowie Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole recytowali wiersze poświęcone prałatowi, które przeplatane były śpiewem chóru parafialnego „Moderato”.

Po krótkim koncercie organizatorzy przywołali wspomnienia o prałacie. Na początek wyświetlono kilkominutowy fragment filmu, nagranego z okazji 100- lecia urodzin prałata „Jak promień słońca”, w którym gospodyni, pani Stasia opowiedziała o upodobaniach kulinarnych prałata, m.in. o paczkach, które bardzo lubił.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wziąć udział w zabawie quizowej – pytania przygotowała kustosz muzeum - Waleria Adomaitis.

****

Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym (Podlasie). Uczył się w gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. W wieku 19 lat przybył do Wilna, gdzie rozpoczął studia w seminarium duchownym, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 roku z rąk ks. abp Romualda Jałbrzykowskiego. Swoja służbę Bogu rozpoczął w Turgielach (rejon solecznicki). Od 1950 roku był proboszczem w podwileńskim Mejszagole, w której pozostał do końca życia. Zmarł 7 czerwca 2011 roku w wieku 105 lat. Pochowany przy mejszagolskim kościele, obok którego stanął też pomnik prałata.

Ks. Obrembski był duszpasterzem Polaków na Wileńszczyźnie, niekwestionowanym autorytetem moralnym. Dla wielu pokoleń był, i nadal jest, przykładem patriotyzmu i wiary. Mieszkańcy Ziemi Wileńskiej pamiętają go jako kapłana pogodnego, zawsze uśmiechniętego, pełnego humoru i energii, szacunku i życzliwości. Zawsze też służył radą i pomocą. W okresie powojennym pomagał prześladowanym duchownym. Ukrywał ich w swojej parafii, pomagał materialnie. Niósł pomoc też żebrakom, osobom potrzebującym.

W okresie sowieckim mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: uczył dzieci religii, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa.

W mejszagolskim kościele posługę duszpasterską pełnił przez ponad 60 lat aż do 2002 roku. Prałata odwiedzali prezydent Litwy Valdas Adamkus, prezydenci Polski śp. Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski; byli też ambasadorzy Polski na Litwie, biskupi.

Ks. Obrembski Doczekał się uznania ze strony władz miejscowych, kościelnych i Polski. Za wybitne zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury na Litwie odznaczony został Złotą Oznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej wśród Polaków zamieszkałych na Litwie. Odznaczony także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP – za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz normowania stosunków polsko-litewskich oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, w uznaniu wybitnych zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego Polaków na Litwie, za zaangażowanie w działania na rzecz pojednania i rozwoju przyjaznych relacji Polaków i Litwinów oraz działalność charytatywną.

Prałat pośmiertnie został także uhonorowany nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek historii".

W 2001 roku władze rejonu wileńskiego nadały ks. Obrembskiemu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. W 2006 roku prałat otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wysokie Mazowieckie w Polsce. Od 19 marca 2007 roku szkoła w Mejszagole nosi imię ks. Józefa Obrembskiego.

Prałatowi poświęconych jest kilka książek, m.in. „Żywot jak słońce” Jana Sienkiewicza i „Józef Obrembski – kapłan według Serca Bożego”, która jest zbiorem wspomnień księży z Wileńszczyzny o nim.

Życie prałata posłużyło inspiracją dla wielu miejscowych inicjatyw. Między innymi, tradycją stała się już organizowana przez samorząd rejonu wileńskiego coroczna pielgrzymka ku czci ks. prałata Obrembskiego. A całkiem niedawno, przed kilkoma miesiącami ukazała książeczka z myślami i sentencjami patriarchy Wileńszczyzny pt. „Drogowskazy księdza prałata Obrembskiego”.

Od 2013 roku w drewnianym domku prałata działa Muzeum Księdza Prałata Obrembskiego, które jest również miejscem spotkań kulturalnych. Właśnie w tym muzeum już od kilku lat odbywają się 19 marca – w dniu imienin księdza Obrembskiego – słynne Józefinki, które poświęcone są prałatowi. Gromadzą one wielu gości z całej Wileńszczyzny, połączonych wspólną pamięcią o prałacie.

Źródło: L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK