Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

BRASPOL przesyła serdeczne gratulacje

 

 

Pan

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

 

 

 

Szanowny Pani Prezesie,

W imieniu Polonii w oddziałach Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej — BRASPOL — przesyłamy serdeczne gratulacje z okazji wyborów Pana na Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do wszelkiej współpracy między BRASPOLem i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w mierze z naszej strony ograniczonych możliwościach.

Z poważaniem

 

Wiceprezes

Andre Hamerski

BRASPOL- RS

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK