Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

W Wilnie pamiętają bohaterów. Obchody 75. rocznicy utworzenia AK

Dnia 14 lutego br. to bardzo ważna data w polskiej historii. Dokładnie przed 75. laty rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego utworzono Armię Krajową. Tę rocznicę uczczono również w Wilnie.

We wtorek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się obchody 75. rocznicy powstania Armii Krajowej – największej podziemnej armii w okupowanej Europie. Uroczystości zorganizował Klub Weteranów Armii Krajowej, Wileńska Młodzież Patriotyczna i Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. W obchodach uczestniczyli też przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej – Konsul Generalny Ambasady RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, attaché wojskowy pułkownik Mirosław Wójcik.

Przywołano najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności AK na Ziemi Wileńskiej. Była też wystawa broni, zdjęć. Wiktor Dulko wykonał kilka piosenek patriotycznych.

14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową – największą organizację zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Początki AK sięgają 1939 roku, kiedy zawiązana została konspiracyjna organizacja Służby Zwycięstwu Polski, przekształcona rok później w Związek Walki Zbrojnej. Strategicznym celem Armii Krajowej było przygotowanie armii podziemnej do powszechnego powstania zbrojnego, a także bieżąca walka z okupantem m.in. przez działalność wywiadowczą, prowadzenie akcji bojowych i dywersyjnych.

Kulminacyjnym punktem działalności było Powstanie Warszawskie, po upadku którego jej jednostki na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. Rozkazem gen. Leopolda Okulickiego 19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa została rozwiązana. Po zakończeniu II wojny światowej jej żołnierze byli prześladowani przez komunistyczne władze.

L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK