Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Spotkanie opłatkowe dla Polaków-seniorów w Żytomierzu

Dnia 1 lutego nr. w siedzibie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków (ŻOZUP) przy ulicy Teatralnej w Żytomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe oraz posiedzenie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W imprezie wzięło udział kilkanaście osób polskiego pochodzenia w starszym wieku na czele z prezes ŻOZPU Wiktorią Laskowską-Szczur i prezes UTW Walentyną Żurawlową. Spotkanie nosiło charakter nieformalnej rozmowy przy kawie i herbacie, zaprawionej śpiewaniem kolęd i łamaniem się opłatkiem.

Pod koniec imprezy wszyscy obecni emeryci otrzymali paczki w ramach akcji „Podziel się opłatkiem z seniorem na Kresach”, organizowanej przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Członkowie ŻOZPU i Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękują rodakom za pamięć i wspaniałe prezenty. Szczególne podziękowania kierowane są do Alicji Brzan-Kloś. Bóg zapłać!

Źródło: Wizyt.net

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK