Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Edukacyjne Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie

Rozpoczęło się Edukacyjne Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie

 

 

6 lipca 2013 r. rozpoczęło się Edukacyjne Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie pod kierunkiem prof. Przemysława Pałki z Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” tradycyjnie zaprasza do Koszalina słuchaczy z lat poprzednich, którzy kontynuują naukę oraz nowych uczestników do rozpoczęcia koszalińskiej przygody. Edukacja w Studium odbywa się w toku indywidualnego nauczania i obejmuje ćwiczenia z zakresu dyrygowania, emisji głosu indywidualnej i zespołowej, metodyki prowadzenia zespołów śpiewaczych, polskiej literatury chóralnej, aranżacji m.in. na różne zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Udział w Studium zapewnia nie tylko doskonalenie dyrygenckiego warsztatu, ale także poznanie bogatej polskiej literatury muzycznej, doskonalenie języka polskiego oraz spotkanie artystów polonijnych z różnych stron świata.

 

Tegoroczna, już dwudziesta piąta edycja Studium Dyrygentów trwać będzie do 14 lipca. Do Koszalina ponownie przyjechali pełni muzycznej pasji młodzi ludzie, którzy na co dzień są najczęściej muzykami i nauczycielami, a wielu z nich prowadzi także własne zespoły chóralne. Na warsztatach – pod okiem znakomitych profesorów z polskich akademii muzycznych, tworzących Radę Artystyczną Polonijnego Lata – zgłębiają tajniki aranżacji, metodyki prowadzenia zespołów chóralnych, dyrygentury i emisji głosu. Podczas zajęć programowych poznają również bardzo bogatą polską literaturę muzyczną:

 

- Każdy dyrygent jest indywidualnością i tak musi być – mówi prof. Przemysław Pałka, kierownik dydaktyczny Studium. – Ale w wachlarzu zaproponowanych przez nas pozycji repertuarowych, nad którymi wspólnie pracujemy, każdy na pewno znajdzie coś interesującego dla siebie. Oczywiście, pracujemy nad kanonem polskiej literatury chóralnej, ale każdego roku przywozimy do Koszalina nowe utwory współczesnych polskich kompozytorów. Bardzo nas cieszy, że poznawane w Koszalinie utwory wzbogacają następnie repertuary polonijnych chórów w różnych krajach.

 

Słuchacze Studium, prócz umiejętności dyrygenckich, posiadają również piękne głosy, których walory prezentują podczas koncertów chóru „Ojczyzna”, złożonego właśnie ze studentów koszalińskiego studium. Ten unikalny zespół prezentuje swój kunszt podczas koszalińskiej imprezy, zachwycając szeroką publiczność polonijnego lata, przyczyniając się do promocji województwa zachodniopomorskiego w świecie.

 

SWP/JW

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK