Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Toruń 2017

Letnie Igrzyska Polonijne. Tym razem organizowane w Toruniu.
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK