Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Już po raz piąty Ostróda gościła nauczycieli polonijnych z całego świata na jubileuszowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wespół z partnerami z kraju i zagranicy. Zjazd odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Wschód Zachód – Łączy Nas Polska”

Gospodarzem merytorycznym spotkania był po raz pierwszy powołany do życia jesienią 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem zagranicznym Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii", co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w programie merytorycznym jak i towarzyszącym w postaci występu inaugurującego konferencję, w wykonaniu młodych polskich artystów z Wiednia: "Das Kleine Wien Trio".

W ramach wykładów i warsztatów zaproponowano uczestnikom następujące obszary tematyczne:

  • Dwujęzyczność – szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami
  • Lektury szkolne – ciekawe czy anachroniczne
  • Heterogeniczność grup nauczania języka – metodyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone)
  • Jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć historii
  • Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów lokalnych, organizatorzy tradycyjnie zaproponowali atrakcyjny program towarzyszący powiązany z tematyką konferencji. Budowanie umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy historycznej oraz kształtowania patriotyzmu wzbogacone zostało koncertem „Panny wyklęte” w wykonaniu znanych polskich artystów . W pięknych zabytkowych wnętrzach stacji badawczej UWM w Łężanach spotkano się z tradycją i obyczajami regionalnymi. Tak jak co roku nie zabrakło też wspólnej modlitwy w intencji nauczycieli polonijnych, tym razem połączonej z koncertem organowym w Świętej Lipce - jednym z najpiękniejszych barokowych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Uważamy, iż zjazdy i konferencje to niezwykle ważny element pracy nauczyciela polonijnego- dzięki nim może nabywać nowe kompetencje, weryfikować stan swojej wiedzy jak i korygować popełniane ewentualnie błędy. Udział w takich spotkaniach to możliwość poznania pedagogów z innych stron świata, to świadomość, że nie jest się samotnym białym żaglem, że są inni, którzy chętnie dzielą się doświadczeniami i są otwarci na współpracę. To poczucie przynależności do grupy ludzi, działających z pasją i często bez wynagrodzenia, to coś więcej niż bycie nauczycielem, to potwierdzenie bycia stróżem ojczystego języka i ambasadorem polskiej kultury.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK