Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl
Nowe władze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech

Nowe władze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech

Dnia 16 maja br. w Budapeszcie odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech. Na kolejną kadencję czyli od roku 2017 do 2022 władze stowarzyszenia stanowią zarząd i komisja rewizyjna. Do zarządu wybrano panie: Molnárné…

czytaj więcej

Węgierska Polonia świętowała 3 Maja

Węgierska Polonia świętowała 3 Maja

Z okazji święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja w Kościele Polskim w Budapeszcie na polsko-węgierskiej mszy świętej sprawowanej przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka w asyście węgierskiego kapłana, oddanego…

czytaj więcej

Nowy pomnik św. Jana Pawła II na Węgrzech

Nowy pomnik św. Jana Pawła II na Węgrzech

W niedzielę 23 kwietnia br. przy bazylice w Máriabesnyő został odsłonięty i poświęcony pomnik św. Jana Pawła II. W uroczystości ze strony polskiej uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, konsul RP na Węgrzech…

czytaj więcej

W życiu warto robić to, co służy drugiemu człowiekowi

W życiu warto robić to, co służy drugiemu człowiekowi

21 kwietnia 2017 r. w  III dzielnicy Budapesztu na ścianie Gimnazjum Árpáda na Óbudzie w  Parku Męczenników Katynia odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci śp. Andrzeja Przewoźnika, historyka, byłego sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i…

czytaj więcej

Budapeszt: 300 lat Derenku

Budapeszt: 300 lat Derenku

Dnia 7 kwietnia br. w Budapeszcie w sali dawnej Izby Wyższej Węgierskiego Parlamentu odbyła się zorganizowana przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech i Polski Instytut Badawczy i Muzeum konferencja otwierająca cykl uroczystości poświęconych 300-leciu polskiego osadnictwa w Derenku. Obok…

czytaj więcej

Budapeszt: polsko-węgierskie świętowanie DPWP

Budapeszt: polsko-węgierskie świętowanie DPWP

Dnia 26 marca br. Stołeczny Samorząd Polski wraz z Samorządem Polskim V dzielnicy Budapesztu do paradnej sali teatralnej peszteńskiego pałacu DUNA zaprosił Polaków i Węgrów na wspólne świętowanie zorganizowane z okazji Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. A spotkanie to było nadzwyczajne,…

czytaj więcej

 „Od Wyszehradu do Wyszehradu” - Wicemarszałek Senatu Maria Koc w Budapeszcie

„Od Wyszehradu do Wyszehradu” - Wicemarszałek Senatu Maria Koc w Budapeszcie

Wicemarszałek Senatu Maria Koc 20 marca 2017 r. w Domu Poselskim węgierskiego parlamentu w Budapeszcie uczestniczyła w otwarciu wystawy „Od Wyszehradu do Wyszehradu” przygotowanej przez naukowców Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Archiwistycznej Grupy Wyszehradzkiej. Wicemarszałek…

czytaj więcej

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Békéscsabie

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Békéscsabie

Dnia 20 marca 2017 r. w Békéscsabie świętowaliśmy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Honorowym gościem uroczystości był pan Marcin Sokołowski – Konsul RP w Budapeszcie. Małgorzata Leszkó – przewodnicząca Samorządu Polskiego w Békéscsabie powitała licznie…

czytaj więcej

Urodziny Józefa Bema w Budapeszcie

Urodziny Józefa Bema w Budapeszcie

"Szczególnie ważnym i mającym swój symboliczny wymiar w historii przyjaźni Polski i Węgier jest czas Wiosny Ludów" - podkreślił w swym wystąpieniu przy pomniku Bema w Budapeszcie ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek podczas spotkania zorganizowanego przez Polskie…

czytaj więcej

Węgry: Wybory w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Bema

Węgry: Wybory w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Bema

W sobotę 4 marca 2017 roku w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. W wyborach uczestniczyło 90 osób. Funkcję prezesa stowarzyszenia na najbliższe cztery lata Walne Zebranie…

czytaj więcej

Bal Polski w Budapeszcie

Bal Polski w Budapeszcie

Zgodnie tradycją również w tym roku – tym razem 28 stycznia br. w peszteńskim Hotelu Hungaria - Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zorganizował doroczny Bal Polski. Gospodarzami wieczoru i otwierającymi bal byli: przewodnicząca OSP dr Rónayné Słaba Ewa i wiceprzewodniczący…

czytaj więcej

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci pana Longina Komołowskiego

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci pana Longina Komołowskiego

Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na ręce Pani Dyrektor Iwony Popławskiej     Szanowni Państwo, Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci pana Longina Komołowskiego Wielkiego Przyjaciela Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Utraciliśmy…

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK