Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

I KONGRES SZKÓŁ POLONIJNYCH

W Paryżu 25-26 listopada 2017 r. odbył się I Kongres Szkół Polonijnych, którego partnerem było Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” .

Udział w wydarzeniu wziął prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. 


Na Kongresie obecna była również Pani Agnieszka Surtel, która jest kandydatką na doradcę metodycznego Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) we Francji oraz Pani Faustna Mounis, która jest trenerem oraz głównym psychologiem w poradni metodycznej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK