Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH.

W dniach 23-26 listopada 2017 r. w Domu Polonii w Poznaniu odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych.
 
W dniach 23-26 listopada 2017 r. w Domu Polonii w Poznaniu odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych. Weźmie w nich udzial ponad dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z Litwy (Stare Troki, Kowalczuki, Landwarów) i Niemiec (Berlin, Hamburg).
 
Szkolenie odbędzie się w ramach działania:  “Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, historii, wielokulturowości”.  
 
Warsztaty mają na celu doskonalenie warsztatu nauczyciela w pracy z polskimi uczniami. Podczas zajęć nauczyciele będą zgłębiać m. in. tematy dotyczące tekstu literackiego jako źródła doświadczeń językowych dzieci oraz  odkrywać znaczenia tekstu literackiego w kontekście własnych doświadczeń.  
 
Zajęcia warsztatowe (16 gdzonim dydaktycznych ) poprowadzi dwójka doświadczonych metodyków: Małgorzata Małyska - autorka programów nauczania, materiałów metodycznych dla nauczycieli i podręczników do nauczania języka polskiego dla dzieci oraz Małgorzata Wróbleska, współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Warsztaty realizowane są przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie i  szkołami na Wileńszczyźnie oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie. 
 
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie jęz. polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”. 
 
Dariusz Łukaszewski 
SWP O/Poznań
 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK