Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej

W dniach 17-19 XI br. odbył się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, którego organizatorem było Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
 
Patronat nad Kongresem objął Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski i Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.
 
W Kongresie uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w większości nauczycieli szkół polskich.
 
Podczas uroczystego koncertu „Drogi do Niepodległości”, który miał miejsce pierwszego dnia Kongresu, Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” wręczył nagrody dla nauczycieli oraz przedstawicielom PWSW zaangażowanym w organizację.
W drugim dniu – 18 XI odbyły się obrady w Auli PWSW. 
 
Wykład inauguracyjny Kongresu wygłosiła prof. Dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego na temat: „Współczesna polszczyzna. Zmienność- stałość – różnorodność”. Obrady składały się z dwóch paneli; pierwszy - dyskusyjny o tematyce statusu polskiej mniejszości narodowej w kontekście prawa do nauki w języku polskim i o Polsce, drugi pt. „Edukacja – tożsamość – przyszłość” Stan obecny i sposoby rozwoju polskości na Wschodzie za pomocą narzędzi oświatowych.
 
Po zakończeniu obrad odbyły się ę warsztaty, które prowadziła prof. Dr hab. Ewa Hoffman- Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Czy romantyczne dziecko było naprawdę dzieckiem? Obraz dzieciństwa i młodości w wybranych lirykach Juliusza Słowackiego”.
 
W podsumowaniu Kongres przyjął rezolucję dotyczącą postulatów środowisk polonijnych do władz polskich.
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK