Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej, XIX - początek XX wieku”.

W  dniach 15 -17 listopada 2017r. w Domu Polonii w Pułtusku odbędzie się X Międzynarodowa  Konferencja Naukowa „Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej, XIX  - początek XX wieku”.

Obecność Polaków na Syberii i Azji Środkowej sięga ponad czterech stuleci i związana jest z ciągiem wydarzeń historycznych, które spowodowały, że wiele pokoleń naszych Rodaków los rzucił w tę daleką krainę. Syberię zasiedlały tysiące polskich zesłańców, jak również dobrowolnych osadników. Uczestniczyli oni w poznawaniu rozległych zauralskich obszarów – gospodarowali na nich, brali udział w ekspedycjach naukowych, badali język i kulturę, zwyczaje i obyczaje tamtejszych ludów. Polscy naukowcy na trwałe zapisali się w dziejach Syberii, a ich odkrycia i dokonania zyskały uznanie w środowiskach naukowych na całym świecie. Wśród najbardziej zasłużonych badaczy wymienia się Jana Czerskiego, Benedykta Dybowskiego, Aleksandra Czekanowskiego, Edwarda Piekarskiego, Wacława Sieroszewskiego, Bronisława Piłsudskiego, Bronisława Grąbczewskiego i Leona Barszczewskiego.             

W X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii i Azji Środkowej, XIX  - początek XX wieku”,  wezmą udział znani i cenieni naukowcy, pracownicy wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, autorzy wielu prac z zakresu dziejów Polaków na Syberii  i w Azji Środkowej, polskiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego, animatorzy działalności badawczej, dotyczącej relacji związków polsko-syberyjskich.

Konferencja ma na celu poszerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu dziejów polskich badaczy Syberii i Azji Środkowej ich działalności i osiągnięć oraz poznanie faktów historycznych, związanych z obecnością na  tych terenach polskich zesłańców.

Konferencja jest kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich.  Stowarzyszenie   „Wspólnota Polska”, będąc w stałej współpracy z organizacjami polonijnymi w Rosji zrealizowało wiele wspólnych przedsięwzięć, promujących kulturę polską, jak i dorobek diaspory polonijnej. Rezultatem wspólnych działań były również międzynarodowe konferencje naukowe:  „Polacy w Guberni  Archangielskiej w XIX i XX wieku”,  „Polacy w nauce, administracji i gospodarce na Syberii XIX – początek XX wieku”,  „Wacław Sieroszewski (1858-1945).  Zesłaniec - etnograf - literat-polityk. Związki polsko - jakuckie. Tradycja i współczesność”,  „Polacy w Rosji”, Polscy Budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii” oraz  wystawy: XIX -wieczna Azja Środkowa okiem fotografa, badacza i podróżnika Leona Barszczewskiego”, „Polscy Badacze Syberii z Archiwum PAN”.   


Organizatorami przedsięwzięcia jest  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
oraz Ośrodek Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK