Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej

17 - 19 listopada w Przemyślu odbędzie się I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" wraz z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polski w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Kongres jest adresowany do nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim z Ukrainy, Litwy i Białorusi.

Celem spotkania jest przedstawienie kondycji oświaty polskiej w kontekście prawa do nauki języka polskiego i w języku polskim na Ukrainie Litwie i Białorusi oraz roli nauczyciela w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej.
 

Honorowy patronat nad Kongresem objął Wojewoda Podkarpacki.

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK