Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

FESTIWAL PARTNERSTW

30 listopada – 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/6464/FESTIWAL-PARTNERSTW

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK