Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

WIZYTA NA ZAOLZIU

12 października 2017 r. na zaproszenie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej na Zaolziu przebywał Prezes SWP Dariusz P. Bonisławski . W ramach wizyty odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w "organizacji parasolowej" jaką jest Kongres. doskonale przygotowane i poprowadzone spotkania były okazją do podsumowania współpracy w roku 2017 i dały wiele impulsów programowych na kolejne lata.

Każdorazowo zarówno Prezes Wspólnoty jak i władze  organizacji polskich z Zaolzia podkreślały dużą rolę wzajemnych relacji .

 

 

Wyłonione wspólnie priorytety dotyczące wsparcia rożnych obszarów aktywności znajdą się w kompleksowym programie wsparcia polskości na Zaolziu jaki Wspólnota złoży do Senatu R.P. 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK