Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Życzenia dla nauczycieli polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej upamiętniającej rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski życzy wszystkim nauczycielom polonijnym na całym świecie nieprzemijającej pasji kształcenia naszych Rodaków i rozwijania własnych umiejętności tak, aby stawali się mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów.

Jednocześnie dziękuje za dotychczasowe zaangażowanie i ogrom serca wkładany w krzewienie polskiej kultury i historii oraz ideałów które są bliskie każdemu Polakowi bez względu na miejsce zamieszkania .

Na potwierdzenie wagi misji nauczycielskiej, przywołać można słowa Ursyna Niemcewicza – postaci niezwykle zasłużonej dla polskiej edukacji : 
„Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych."

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK