Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XXXII Jasnogórska Noc Czuwania w Intencji Polskich Emigrantów i Ich Duszpasterzy

W duchu wdzięczności za jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Pani Jasnogórskiej zapraszamy na wspólną modlitwę  za naszych Rodaków za granicą, za wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną oraz za nasza Ojczyznę.

Msza Święta koncelebrowana o północy pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego w nocy 20/21 października 2017r.

Chrustusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

Płyną z rąk Matki Bożej Częstochowskiej strumienie łask
przez ziemię polską i tam, gdzie biją polskie serca.

sł Boży ks. Ignacy Posadzy TChr,
15.04.1966r., bazylika gnieźnieńska.

Więcej informacji: czuwanie.chrystusowcy.pl
 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK