Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z Polski "Wsparcie metodyczne edukacji uczniów migrujących"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza na kolejne BEZPŁATNE szkolenie dla nauczycieli z Polski "Wsparcie metodyczne edukacji uczniów migrujących" mające na celu przybliżenie dwujęzyczności i dwukulturowości dzieci powracających z zagranicy i cudzoziemskich oraz metody aktywizujące włączające dzieci w grupę. Szkolenie odbędzie się w Pułtusku w dniach 17 -19 listopada 2017.  

Projekt: Uczymy jak uczyć: wsparcie metodyczne edukacji uczniów migracyjnych jest wsparciem nauczycieli i wychowawców oraz kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji uczniów migrujących. Pośrednimi beneficjentami zostaną także rodzice i uczniowie, którzy zostaną wyposażeni w karty pracy potrzebne do zajęć w oddziałach przygotowawczych i na indywidualnych zajęciach j. polskiego.
 
Projekt przygotowany jest dla nauczycieli i specjalistów z:
 
- przedszkoli,
 
- szkół podstawowych,
 
którzy chcą nauczyć się pracować z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami powracającymi z zagranicy.
 
Ponadto projekt umożliwia wsparcie w zakresie przygotowania materiałów wspomagających pracę nauczycieli z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym w oddziałach przygotowawczych oraz stworzenie narzędzi komplementarnych do obowiązujących w szkole podręczników oraz   umiejętności wprowadzania wspólnych form integracji pomiędzy dziećmi cudzoziemskimi oraz dziećmi polskimi, w szczególności rówieśnikami i kolegami ze szkoły, sprzyjające rozwojowi wspólnych zainteresowań oraz bezpieczeństwu dzieci i ograniczeniu zjawisk przemocy i patologii, różnorodnych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci, działań mających na celu rozwój współpracy środowiska szkolnego z rodzicami dzieci cudzoziemskich, działań skierowanych na efektywne wsparcie szkoły poprzez rozwój niezbędnych w środowisku wielokulturowym kompetencji nauczycieli, kadry zarządzającej, innych pracowników szkoły i placówki, wychowawców oraz rodziców.
 
 
 
 
Celami szkolenia są:
 
- przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
 
- znajomość psychologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań dwujęzyczności, dająca nauczycielom wiedzę o sposobie funkcjonowania mózgu uczniów i przez to lepszego dopasowywania działań do ich potrzeb,
 
- umiejętność diagnozy problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci dwujęzycznych przekładające się na szybkość przeciwdziałania opóźnieniom;
 
- kształtowanie umiejętności łączenia - korelacji treści związanych z pochodzeniem ucznia (językowych, historycznych i kulturowych) zwiększające efektywność nauki oraz integrację z grupą;
 
- skuteczna umiejętność wychwytywania specyficznych błędów językowych.
 
- znajomość socjologii migracji,
 
- umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,
 
- umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową)
 
- wspólną pracę nad kartami pracy mogącymi ułatwić nauczanie w oddziałach przygotowawczych i podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem migrującym.
 
Program szkolenia obejmuje 20 godzin dydaktycznych i konsultacje indywidualne dla uczestników projektu.
 
Wykładowcy:
 
prof. Halina Grzymała - Moszczyńska - profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.
 
Katarzyna Czyżycka - logopeda, językoznawca. Na co dzień pracuje jako terapeuta dzieci dwujęzycznych. Jej pacjentami są młodzi Polacy mieszkający poza Polską w przedziale wiekowym od 2.r.ż - 15. r.ż. Zajmuje się zarówno zaburzeniami językowymi, jak i nauką języka polskiego jako drugiego. Uczy czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną. Autorka książeczek dla dzieci pisanych zgodnie z tą metodą.
 
Renata Kownacka - nauczyciel, animatorka pedagogiki zabawy, autorka wielu książek i programów autorskich, przedstawiciel KLANZA
 
Uczestnicy projektu w czasie szkolenia mają zapewnione:
 
- materiały szkoleniowe,
 
- dwa noclegi z wyżywieniem,
 
- opiekę merytoryczną wykładowców podczas konsultacji indywidualnych,
 
- certyfikat ukończenia szkolenia,
 
- dostęp do kart pracy ze scenariuszami powstałymi w czasie szkolenia,
 
- atrakcyjny program towarzyszący.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele z miast niebędących stolicami województw oraz wsi.
 
Miejsce:
 
Hotel Zamek Pułtusk*** Dom Polonii mieści się w zabytkowym XV-wiecznym Zamku, usytuowanym na wzgórzu, w otoczeniu pieknego parku nad Narwią.
 
Uważany jest przez wielu za "Perłę Mazowsza, jako jeden z najciekawszych hoteli pod Warszawą.
 
Ten historyczny, malowniczo położony kompleks stanowi znaczący obiekt hotelowo - gastronomiczno - konferencyjny na mapie tak Mazowsza jak i całej Polski. Hotel w Zamkudysponuje 102 miejscami noclegowymi w 54 pokojach a hotel na Podzamczu - 60 miejscami noclegowymi w 38 pokojach. Proponujemy Państwu do wyboru pokoje w prostym, eleganckim i funkcjonalnym stylu, idealnym dla stworzenia przyjemnej i gościnnej aury.

 

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się poniżej do 24 października 2017. Odpowiedzi zwrotne będziemy wysłać do Państwa najpóźniej 6 listopada 2017 r.

Zapisy i wszystkie niezbędne informacje:
http://odnswp.pl/szkolenie-dla-nauczycieli-polski-wsparcie-metodyczne-edukacji-uczniow-migrujacych-2/

 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK