Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA

Stowarzyszenie Wspólnota Polska otwiera nabór wniosków na stypendia realizowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.”. 

Jeżeli jesteś Studentem/Studentką/Doktorantem/Doktorantką polskiego pochodzenia

  • uczysz się albo studiujesz w Polsce
  • uczysz się albo studiujesz za granicą
  • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce
  • posiadasz nieprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach nauki/ sztuki
  • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym  
  • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię


Złóż wniosek o stypendium na rok 2017 do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Termin składania wniosków 31.10.2017 r. 

DO POBRANIA:

Regulamin stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla  młodzieży polskiego pochodzenia uczącej się i studiującej w Polsce ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.”. / MSWORD

Regulamin stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów dla  młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.”. / MSWord

Wniosek -  dla  młodzieży polskiego pochodzenia uczącej się i studiującej w Polsce / MSWord

Wniosek -  dla  młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w krajach zamieszkania  / MSWord

 

Wnioski należy przesyłać na adres Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa 

lub e-mailem: swp@swp.org.pl

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK