Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

RAZEM DLA EDUKACJI

29 września 2017 w siedzibie Domu Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w Warszawie miała miejsce inauguracja projektu "Razem dla Edukacji" w ramach zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rodzina Polonijna".

W ramach projektu partnerstwa polsko-polonijne tworzyć będą 22 pary szkół z Polski, Litwy, Ukrainy, Belgii, Białorusi, Włoch i USA. 
Koordynację działań prowadzi Oddział Podlaski SWP, a nadzór merytoryczny i ewaluację - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.
 
 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK