Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

MARSZAŁEK SENATU ROZMAWIAŁ Z PREMIEREM WĘGIER O POLONII NA WĘGRZECH

O Polonii na Węgrzech, współpracy między regionami i miastami Polski i Węgier, a także o wspólnej historii i wartościach, na których powinna być zbudowana Europejska Wspólnota  rozmawiał 22 września 2017 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski z węgierskim premierem Viktorem Orbánem.

Marszałek Senatu podziękował premierowi Orbánowi za przyjazną politykę wobec mniejszości narodowych. Między innymi powiedział (…) „Na Węgrzech mieszka spora grupa Polaków i chciałbym podziękować za dobrą współpracę  władz węgierskich z naszymi rodakami, za stworzenie im dobrych warunków do pracy i kultywowania swoich tradycji, kultury, a także za to, że polska mniejszość ma swojego reprezentanta w węgierskim parlamencie”. S. Karczewski podkreślił, że Senat współpracuje z dr Csúcs László Györgyné, polską rzecznik w węgierskim parlamencie, długoletnią przewodniczącą Ogólnokrajowego  Samorządu Mniejszości Polskiej w tym kraju. (…)     

Marszałek nawiązując do wspólnej historii Polski i Węgier, powiedział, że oba narody cechuje ogromne przywiązanie do wolności i walki o tę wolność. Powiedział też o otwartej właśnie w Senacie wystawie, którą premier mógł zobaczyć wchodząc na spotkanie do marszałka, poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi „Solidarności”, który zapłacił najwyższą cenę za wolność i wiarę.

(oprc. red. źródło: www.senat.gov.pl, fot. Michał Józefaciuk) 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK