Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Polski-niemieckie "warsztaty w drodze"

W  dniach 8-12 czerwca br.  98 osobowa grupa młodzieży i wychowawców uczestniczyła w polsko - niemieckich „warsztatach w drodze”.

Warsztaty rozpoczęły się w Warszawie. Kontynuowane były także w Toruniu i  Berlinie. Miejscem szczególnym odbywania się pięciodniowych warsztatów w drodze był niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. To tragiczne miejsce wywarło niezapomniane wrażenie na uczestnikach warsztatów. Tam też mogliśmy usłyszeć świadectwa dr. S. Odera oraz dr. R. Zadury o więźniu NR 22 492, który w tym piekielnym miejscu potrafił zarażać ludzi miłością.

 

Warsztaty  realizowane były w ramach projektu Erasmus+ Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne”, „Solidarność w służbie potrzebującym”. Projekt współfinansowany przy wsparciu programu UE. Nr umowy 2016 -2-PL01-KA205-027289

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK