Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W poniedziałek 11 września 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu z mocy ustawy wchodzą m.in.:

·         Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

·         Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

·         Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

·         Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów

·         Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

·         Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej

·         Mariusz Błaszczak –  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

·         Witold Waszczykowski –  Minister Spraw Zagranicznych

·         Elżbieta Zalewska –  Minister Edukacji Narodowej

·         Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·        Jarosław Szarek –Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał  Teresę Berezowską – Prezes Rady Polonii Świata i Tadeusza Pilata – Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych jako przedstawicieli Polonii i Polaków z Zagranicy.

Miło nam również poinformować, że  do  Komitetu Prezydent RP powołał Dariusza Piotra Bonisławskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

– Czekają nas bardzo ważne i powiedziałbym podniosłe lata. Mówię "lata", bo uznajemy tę symboliczną datę 11 listopada 1918 r., ale przecież Polska nie powstała ot tak 11 listopada 1918 r. w pełnych swoich granicach, w których później istniała do 1939 r. To był proces kształtowania się na powrót tej wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej. W tym procesie miały miejsce różne wydarzenia, wszystkie były ważne dla naszej historii, miały miejsce wielkie zrywy (...). Ich setne rocznice będziemy świętowali w najbliższych latach – powiedział prezydent.

Komitet będzie podejmował działania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską zarówno w roku 1918, jak i w kolejnych latach.  

W tym celu w latach 2017-2021 Komitet będzie przyjmował corocznie plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości. Zadaniem Komitetu będzie również promowanie idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą, a także inicjowanie współpracy pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach.

Foto: Grzegorz Jakubowski/KPRP

 

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK