Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Pierwszy dzwonek w polskiej szkole w Wołkowysku

1 września br. 27. dzieci rozpoczęło naukę w pierwszej klasie Polskiej Szkoły w Wołkowysku. Do szkoły w Wołkowysku będzie w tym roku szkolnym uczęszczać 280. dzieci. W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wzięła udział pani Agnieszka Bogucka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wołkowysk -  miasto nad rzeką Wołkowyją w pobliżu jej ujścia do Rosi w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, liczy ok. 44 tys. mieszkańców. Jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, co trzeci mieszkaniec Wołkowyska uważa się za Polaka.

Polskie szkoły są cenione ze względu na wysoki poziom nauczania i cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród rodzin polskich i mieszanych, ale także białoruskich. – Chodzi nie tylko o język. Jest duże zainteresowanie Polską w ogóle, jej kulturą, historią – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Halina Bułaj, dyrektorka Polskiej Szkole w Wołkowysku.

 

Szkoła Polska Wołkowysku powstała w latach 90. minionego stulecia, a jej budowę sfinansowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP. Uroczyste otwarcie nastapiło 2 października 1999 roku. Szkoła powstała dzięki determinacji ówczesnej prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi, w Wołkowysku Anny Sadowskej, która potrafiła zmobilizować Polaków do oddania swoich dzieci do klas z polskim językiem wykładowym i tym samym założyła fundamenty przyszłej polskiej szkoły. Szkoła działa w białoruskim państwowym systemie edukacji.

 

W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wołkowysku, uczyło się w minionym roku szkolnym ok. 870 uczniów. Oprócz dwóch państwowych szkół polskich w kraju funkcjonują również szkoły społeczne i szkółki przy parafiach. W niektórych placówkach państwowych są zajęcia fakultatywne i pozalekcyjne z języka polskiego prowadzone głównie przez nauczycieli z Polską Macierz Szkolną. Polska Macierz Szkolna szacuje, że w sumie – w różnych formach – języka polskiego będzie się uczyć w tym roku szkolnym ok. 12 tys. dzieci.  

raw

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK