Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

15.09.2017 r. mija termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie na 2018 rok

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 września mija termin przyjmowania wniosków na 2018 rok.

 

ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2018

 

 

1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna przesłać kompletnie wypełniony  wniosek, najlepiej w wersji elektronicznej (format doc.), z podaniem kwot w złotych polskich.

 

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2017 roku (dla projektów na rok 2018):

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: swp@swp.org.pl, (zalecane)
  • faxem: (+48 22) 556 90 43,
  • lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska”

Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa.

 

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.

 

4. Na każdy projekt powinien być wypełniony osobny wniosek.

 

5.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć:

  - sprawozdanie z działalności z ostatnich dwóch lat,

  - wyciąg z rejestru stowarzyszeń - jeżeli organizacja jest zarejestrowana,

  - statut.

 

6. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

 

7. Nierozliczenie w terminie dotacji z bieżącego roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.

  

Wnioski do pobrania:

WniosekSWP2018.doc

WniosekSWP2018czasopismo.doc

Wniosek_inwestycyjny_2018.doc

Wniosek_wydawniczy_2018.doc

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK