Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Pomoc charytatywna i socjalna dla środowisk polonijnych i polskich za granicą

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach dotacji Senatu RP na rok 2017 realizuje projekt pn. Program pomocy charytatywnej i socjalnej dla środowisk polonijnych i polskich za granicą,

którego jednym z komponentów jest pomoc środowiskom polskim z następujących krajów: Litwa, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia, Gruzja, Armenia, Kazachstan  w zakresie wsparcia w pokryciu kosztów leczenia.

1.      Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym na zasadzie refundacji (zwrotu za koszty leczenia poniesione w 2017 r.);

2.      Wnioski wraz z kopiami dokumentów  prosimy przesłać  do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa)

3.       Środki na pomoc charytatywną są ograniczone i samo złożenie wniosku nie oznacza uzyskania pomocy.

4.      Pobierz wniosek o udzielenie pomocy: WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY CHARYTATYWNEJ

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK