Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Nauczycielskie Opowieści Kanterberyjskie

 

Już po raz drugi nauczyciele polskich szkół sobotnich spotkali się na konferencji zorganizowanej  przez Polską Macierz Szkolną w University of Kent w Canterbury. Między 14 a 16 lipca  2017, we wprost magicznej atmosferze Canterbury pedagodzy z całej Anglii mogli nie tylko się dokształcić i poznać nowe techniki nauczania, ale również spotkać się, poznać nawzajem, wymienić doświadczeniami, a nawet wspólnie pośpiewać.

Tuż po przybyciu uczestnicy obejrzeli filmowy spektakl "Spiskowcy" oparty na powieści J. Conrada, z kolekcji Biblioteki Polskiej POSK. Nie przypadkiem organizatorzy wybrali utwór  Conrada, którego miejsce spoczynku znajduje się właśnie w Canterbury. Następnego wieczora, po  dniu wypełnionym zajęciami, nauczyciele, wraz z dr. Keith’em Carabine (wybitnym znawcą życia i twórczości Conrada), mogli odwiedzić grób i posłuchać ciekawostek na temat pochodzącego z  Polski autora. Alternatywą był spacer po Canterbury pod przewodnictwem dr Agnieszki Gordon, która przybliżyła wycieczkowiczom historię jednego z najstarszych miast Wielkiej Brytanii.  

Konferencji towarzyszyła świetna atmosfera. Profesjonalnie zorganizowane wykłady zaadresowane  były do nauczycieli na każdym poziomie nauczania: od wczesnoszkolnego aż do klasy A-level. Jednym z najważniejszych punktów konferencji było przedstawienie nowych zasad egzaminacyjnych na poziomie GCSE i A-level, które mają obowiązywać od 2019 i 2020 roku. Zainteresowani mogli również uczestniczyć w zajęciach z zarządzania procesem dydaktycznym, czy też w dodatkowych wykładach poświęconych między innymi nauczaniu religii (ks. Marek Gałuszka, z Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii), twórczości Conrada (dr Keith Carabine, University of Kent),  dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP) i metodyce nauczania w Polskich Szkołach Sobotnich. Co więcej konferencję zaszczyciła swoją obecnością w zastępstwie zaproszonego przez PMS Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Pani Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady  SWP Hanna Gałązka. Pani Przewodnicząca  zapewniła uczestników, iż Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" będzie czynnie wpierać i pomagać polskiej społeczności nauczycielskiej w Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy zadbali, aby uczestnikom konferencji nie zabrakło niczego. Zakwaterowanie, wyżywienie, a także pomoce dydaktyczne  - wszystko było na absolutnie najwyższym poziomie. Okazało się, że integracja pomiędzy szkołami i wymiana doświadczeń jest równie ważna jak zajęcia dydaktyczne. Nie tylko ciężka praca, ale również świetna zabawa towarzyszyły uczestnikom od początku aż do samego końca konferencji.

Grono pedagogiczne zaproszone na tegoroczne wykłady wspólnie zapowiedziało swoje przybycie na następną konferencję już za 2 lata! Wszyscy  nauczyciele wyrazili wdzięczność  PMS za możliwość   dokształcenia w zakresie nowych metod nauczania, jak również za okazję  do nawiązania kontaktu z przedstawicielami rządu RP.

 

Piotr Treger

www.polskamacierz.org

Foto: Bartosz Pagór

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK