Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Węgry: Solymár - spotkanie o godzinie "W"

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema upamietniło wybuch Powstania Warszawskiego oraz 37 polskich lotników, którzy zginęli podczas lotu z pomocą walczacej Warszawie.

 

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 na cmentarzu alianckim w Solymár koło Budapesztu, gdzie spoczywają prochy 37 polskich lotników, którzy zostali zestrzeleni nad Węgrami, służąc w siłach  RAF-u, a w dniu 1 sierpnia 1944 roku lecieli na pomoc walczącej Warszawie, już tradycyjnie o godz. "W"  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema było organizatorem  polonijnego spotkania  upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego. Poza przedstawicielami  Polonii  w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele  Ambasady RP w Budapeszcie: attaché wojskowy płk Tomasz Trzciński oraz  panie Małgorzata Radwan-Vas  i Dominika Maria Hasińska z Wydziału Polityczno- Ekonomicznego.

 

W imieniu Stołecznego Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech wieniec złożyła jego przewodnicząca dr Dorota Várnai, wartę honorową zaciągnęli członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Historycznego Legionu Polskiego na Węgrzech. Proboszcza Polskiej Parafii Personalnej reprezentował o. Andrzej Kostecki , który odprawił modlitwę.

Symbolicznym zapaleniem zniczy przywołano pamięć o zmarłych w Budapeszcie Polakach, byłych uczestnikach Powstania Warszawskiego:  Janinie Kőszeghy, Stanisławie Gwizdalewiczu i Ryszardzie Matynkowskim,  a także odwołano się do pamięci o tych Węgrach, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Następnie odbyła się ceremiona składania wieńców, a na każdym z 37 "polskich" grobów, w dowód hołdu poległym zapalono  znicze.

Funkcję gospodarza spotkania z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema sprawował jego wiceprezes Zoltán Nyitrai, który wspólnie z Barbarą Pál wieńcem uplecionym z biało-czerwonych kwiatów wyraził pamięć bohaterom tamtych lat.   Podkreślono, iż rozpoczęte przed 73 laty największe powstanie w okupowanej przez hitlerowców Europie ma ważne znaczenie w życiu wszystkich Polaków, również tych żyjących poza granicami kraju, a szczególnego wymiaru nabiera na Węgrzech, gdzie w czasie II wojny światowej znalazło schronienie około 150 tysięcy polskich uchodźców wojskowych i cywilnych.

 

(źródło: www.polonia.hu fot. B.Pál)  

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK