Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Z Wołynia przez Łódź nad Pilicę!

Kolonie artystyczno-językowe dla członków Zespołu „Wołyńskie Słowiki” z Łucka na Ukrainie odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim od 3-16 lipca 2017 r.

 

 

 

Atrakcyjny i bogaty był program tego pobytu. Uczestnicy poznali historię wielu ciekawych miejsc w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego, odwiedzili także Łódź. Integracja z rówieśnikami z Polski odbywała się podczas zajęć sportowych, wspólnych wycieczek i ogniska z harcerzami. Ważnym elementem programu były zajęcia  z języka polskiego oraz warsztaty artystyczne, które wszyscy czestnicy ocenili bardzo wysoko.

Prezentacja wielokulturowości Kresów stała się możliwa podczas koncertów. „Wołyńskie Słowiki” występowały w Tomaszowie, Smardzewicach i Łodzi. Zawsze były przyjmowane z aplauzem, wzruszały stroje i repertuar. Spotkania te wywoływały duże zainteresowanie pobytem dzieci z Ukrainy w Polsce.

 

Zorganizowanie kolonii przez Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Łodzi stało się możliwe dzięki dotacji ze środków Kancelarii Senatu RP oraz  finansowemu i organizacyjnemu zaangażowaniu Miasta Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom  za serdeczne przyjęcie młodych kolonistów  i współorganizowanie ich pobytu.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK