Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Irlandii w 2017 r.

W ramach zadania „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” realizowanego w 2017 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Kancelarii Senatu RP,  istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły społeczne w Irlandii częściowego dofinansowania kosztów działalności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń. 

Zapraszamy Polskie Szkoły Społeczne w Irlandii do nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie drogą elektroniczną na adres: m.rzepniewska@swp.org.pl . W odpowiedzi na zgłoszenie zawierające deklarację przystąpienia do projektu, nazwę szkoły, nazwisko dyrektora, kontakt telefoniczny i elektroniczny; placówka otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

- mają charakter społeczny

- posiadają statut

- posiadają własne konto bankowe 

- funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym. 

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinasowań będą podejmowane po złożeniu do 30.09.2017 r. pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. 

Kontakt dla szkół działających w Irlandii:

Magdalena Rzepniewska

Koordynator projektu

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

tel. +48 22 556 90 51

e-mail: m.rzepniewska@swp.org.pl

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK