Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z uczestnikami akcji „Lato z Polską” w Olsztynie. Akcja „Lato z Polską” jest kon

Akcja „Lato z Polską” jest kontynuacją dzieła śp. Macieja Płażyńskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP.

 

Podczas tej akcji SWP organizuje pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z polskimi samorządami lokalnymi, które są jednocześnie gospodarzami tych pobytów. W poprzednich edycjach projektu nasz kraj odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych rodaków, a w organizację „Lata z Polską” włączało się rokrocznie kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnego szczebla. Realizacja akcji „Lato z Polską” ma na celu pobudzenie zainteresowania opinii publicznej, wzmocnienie poczucia narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czyniąc to z przekonaniem, SWP wie że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. Poszczególne turnusy trwające od kilku do kilkunastu dni realizowane są przez cały rok kalendarzowy i skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat oraz młodzieży studenckiej.

W roku bieżącym w Olsztynie – Kortowie oraz Domu Polonii w Ostródzie będą odpoczywać i uczyć się grupy dzieci i młodzieży z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji (m.in. okręg moskiewski i Syberia), Litwy i Białorusi, a także Europy Zachodniej i USA. Każdy z turnusów ma atrakcyjny program pozwalający oprócz odpoczynku poznawać język, historię i kulturę Polski, a dodatkowo niektóre z pobytów dedykowane są dla konkretnych grup np. uzdolnionych uczniów chcących podnieść poziom wiedzy z przedmiotów umożlwiających studia w Polsce na kierunkach medycznych lub innych związanych z biologią i chemią, laureatów realizowanego przez Wspólnotę i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie konkursu „Z matematyką przez Świat” czy przyszłych liderów projektu „Młodzieżowy Ambasador Polskości”.

„Szlakiem Kopernika”

Pierwszy turnus rozpoczął się 16 lipca, a jego program zbudowany jest wokół postaci Mikołaja Kopernika. Pięćdziesięcioro dzieci polskiego pochodzenia z Rosji i Ukrainy przebywa na koloniach letnich w Kortowie.

W dniu 20 lipca w Olsztynie odbyło się spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza P. Bonisławskiego, rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego, Kanclerza UWM dr inż. Aleksandra Sochy oraz Prezesa Fundacji „ŻAK” UWM mgr inż. Tomasza Selwenta z uczestnikami kolonii.

 

Marszałek Senatu obejrzał program artystyczny w ich wykonaniu, następnie przekazał prezenty – sprzęty sportowo-rekreacyjne i rozmawiał z dziećmi, młodzieżą oraz wychowawcami. Został obdarowany albumem “Moja Polska” przygotowanym przez uczestników kolonii. Polonijnej młodzieży bardzo podoba się w Polsce i w Kortowie. Wielu młodych już bywało w Polsce, a dwójka nastolatków obecnych na spotkaniu chce w Polsce studiować – filologię polską i medycynę.

- Bardzo sobie cenię kontakt z Polakami z zagranicy, a najbardziej z młodzieżą. Ponieważ wielu młodych wiąże swą przyszłość z Polską to są oni naszymi potencjalnymi następcami w Sejmie i Senacie, ale także w wielu miejscach pracy, chociażby na stanowiskach lekarza - zawodu, który ja reprezentuję – stwierdził marszałek Karczewski.

- Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z Polski i innych krajów, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. W ten sposób podtrzymują więź z Polską, jej historią i kulturą – wyjaśnił cel akcji Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Podczas spotkania Marszałek Senatu oraz Prezes „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozmawiali o rozszerzeniu akcji „Lato z Polską” w przyszłym roku o kolejne samorządy w celu zwiększenia liczby uczestników.

-To od Senatu zależy dużo. W przyszłych latach chcemy mieć jeszcze większe środki na wspieranie Polaków mieszkających za granicą. Te pieniądze mają być przeznaczane głównie na kontakt z Polską – dodał Stanisław Karczewski.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni młodzi Polacy z Rosji i Ukrainy zwiedzają Warmię i Mazury „Szlakiem Kopernika” poznając sylwetkę astronoma oraz miejsca, w których żył, mieszkał i pracował. Przewidziane są też dalsze wycieczki m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Torunia, Fromborka i Lidzbarka Warmińskiego. W programie znalazły się również ciekawe zajęcia na wydziale matematyki. Wytchnienie od historii młodzi Polacy znajdą, jak to zwykle w wakacje, na kortowskiej plaży oraz obiektach sportowych Uniwersytetu.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zachęcał młodych rodaków, aby na miejsce studiów wybierali UWM. Wspólnotę Polską i UWM od kilku lat łączy ścisła współpraca. Uniwersytet podejmuje uczestników światowych zjazdów nauczycieli polonijnych, zwycięzców polonijnych konkursów biologicznych i matematycznych dla młodzieży, a także nauczycieli polonijnych uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, a także stażach językowo-przedmiotowo-metodycznych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

Pierwszy turnus "Lata z Polską" realizowany w Olsztynie zakończy się 29 lipca natomiast kolejny rozpocznie się już 30 lipca i potrwa do 12 sierpnia 2017r.

Więcej informacji na temat akcji "Lato z Polską" znajdziecie Państwo w poniższych linkach:

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK