Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Zaproszenie na promocję albumu "Generał Józef Haller 1873–1960”

Instytut Pamięci Narodowej

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

oraz  

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

zapraszają na promocję albumu Krzysztofa Kaczmarskiego, Wojciecha Jerzego Muszyńskiego, Rafała Sierchuły „Generał Józef Haller 1873–1960”, która odbędzie się 22 lipca (sobota) 2017 r., godz. 15.00 w Domu Polonii Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64. (Sala Kolumnowa)

 

W spotkaniu udział wezmą:

dr Rafał Sierchuła – autor

dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego

prowadzenie:

dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej

 

Goście specjalni:

Anthony Domino - I-szy vice komendant Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce,

Zygmunt Bielski - adiutant finansowy SWAP

Teofil Lachowicz - archiwista, redaktor "Weterana".

Oprawę zapewni grupa rekonstruktorów w mundurach hallerczyków.

 

Generał Józef Haller inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Prezentowany album – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów.

 

Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Liczymy na to, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie stanowić ważny krok na drodze do przywrócenia należnego miejsca w naszej zbiorowej pamięci osobie, która blisko sto lat temu dla wielu Polaków stała się symbolem marzeń o Niepodległej i nadziei powrotu do ojczyzny.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK