Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Nowy rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie

W środę 28 czerwca 2017 roku Senat utworzonego w 1939 roku Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO) wybrał nowego rektora. Został nim prof. dr Tomasz J. Kaźmierski, polski naukowiec żyjący i pracujący w Wielkiej Brytanii od lat 80-tych minionego wieku. Obowiązki na PUNO obejmuje 1 września 2017.
 

Zajmująca stanowisko Rektora - prof. dr hab. Halina Taborska pozostaje na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w funkcji Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej, co pozwoli jej skupić się głównie na pracy naukowej.

Jednocześnie nie będzie też kontynuował pracy administracyjnej Prorektor PUNO - prof. dr Stefan Stańczyk. Jego obowiązki przejmuje w dniu 01/09/2017 dr Grażyna Czubińska, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie.

Mijający rok akademicki PUNO żegna istotnymi zmianami. Umysł humanistyczny, kierujący dotąd PUNO, zastępuje umysł techniczny. Profesor Taborska specjalizuje się w kulturze współczesnej, zwłaszcza w architekturze i urbanistyce, a także sztuce publicznej europejskich miast.

Profesor Kaźmierski natomiast jest od lat Wykładowcą w dziedzinie nauk elektronicznych na University of Southampton. W obszarze jego zainteresowań badawczych jest m.in. grafen i zastosowanie tego bardzo przyszłościowego materiału do tworzenia urządzeń nanotechnologicznych.

Źródło: Londynek.net

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK