Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

W Pułtusku o oświacie polskiej i polonijnej

Celem konferencji „Oświata polonijna i oświata polska poza granicami kraju”, która odbyła się 13 czerwca br. w Domu Polonii w Pułtusku, było przybliżenie funkcjonowania organizacji oświaty polonijnej i oświaty polskiej na świecie. Organizatorem spotkania był Mazowiecki Kurator Oświaty, a partnerami Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jednym z celów przedsięwzięcia było kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju oraz przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci polskich powracających do kraju.

W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele z terenu województwa mazowieckiego, rodzice, przedstawiciele samorządów terytorialnych. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej − Marii Koc, Ministra Edukacji Narodowej − Anny Zalewskiej i Ministra − członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów − Henryka Kowalczyka.

Źródło: Kuratorium.waw.pl

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK