Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Dzień węgierskiej Polonii 2017

17 czerwca 2017 r. w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii, organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.  Uroczyste obchody święta Polonii - tradycyjnie przypadające w okolicy dnia św. Władysława, od 1996 roku patrona tutejszej Polonii. W uroczystościch uczestniczył Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  Dariusz P. Bonisławski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice św. Stefana, gdzie rozbłysnął symboliczny ogień św. Władysława , który 31 maja poświęcił w Rzymie na pl. św. Piotra podczas audiencji Ojciec Swięty Franciszek. Mszę św. sprawowali ks. György Snell biskup pomocniczy decezji estergomsko-budapeszteńskiej i proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. oraz węgierscy księża Adorján Juhász i Gergő Bese. Dostojeństwa tej mszy nadawała obecność wicemarszałka ZN RW Jánosa Latarcai i  ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka - obaj panowie objęli patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami.

Po mszy świętej członkowie polonijnej społeczności, stowarzyszeniowcy polonijni i polscy samorządowcy w świątecznym orszaku prowadzonym przez średniowiecznych rycerzy (grupy rekonstrukcji historycznej w tym PWGRH Legionu Polskiego) przeszli do Teatru Sródmiejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna święta połączona z wręczeniem dorocznych nagród polonijnych.

Ponadto na uroczystościach obecni byli m.in. rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halina Csúcs Lászlóné oraz senator RP pani Małgorzata Kopiczko, konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski i attaché obronności  RP płk. Jan Kurdziałek, Zoltán Csallóközi szef gabinetu wicepremiera RW Zsolta Semjéna, Gergely Gaal przewodniczący Komitetu Obchodów Roku św. Władysława na Węgrzech, prezes  Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  Dariusz P. Bonisławski, prezydent EUWP Tadeusz Pilat.

Tegorocznym laureatem nagrody św. Władysława został wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego RW János Latorcai za orędowanie sprawom polskim i budowanie polsko-węgierskiej przyjaźni. Nagrody "Za Zasługi dla węgierskiej Polonii" wręczono: Ferencowi Zarownemu, synowi polskiego uchodźcy wojennego z Sárvár za piastowanie polskiej historii i tradycji  , Alinie Papiewskiej-Csapó nauczycielce Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej za zasługi w pielęgnowaniu i nauczaniu języka polskiego na Węgrzech i Zele Józsefné urodzonej w Derenku - strażniczce spuścizny najstarszej polskiej wsi na Węgrzech. Młodzieżową nagrodę za pracę na rzecz Polonii otrzymał Mateusz Mészáros z Budapesztu. Międzynarodową nagrodę dziennikarską "Európa Érme"

Konradowi Sutarskiemu  wręczył Pál Molnár - twórca tej nagrody i prezes Fundacji Balassi Kard . Ponadto 30-letni "Głos Polonii", a także indywidualni polonijni jubilaci - urodzinowi i świętujący "okrągłe" rocznice zawarcia związków małżeńskich - otrzymali bukiety kwiatów i życzenia.

Podczas uroczystości, której gospodynią była przewodnicząca OSP Ewa Słaba Rónayné, zarówno ona, jak i ambasador RP prof. Jerzy Snopek podkreślali dokonania Polonii i nadzwyczajność święta, które w tym roku przypada w czasie kiedy na Węgrzech obchodzony jest Rok św. Władysława.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, w uznaniu pracy na rzecz Polonii, wręczył wiecze pióra inkrustowane barwami polskiej flagi przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Ewie Slabej Roney i rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halinie Csúcs Lászlóné.

Program ubogaciły występy uczniów Ogólnokrajowej Szkoły polskiej na Węgrzech, a ze świątecznym koncertem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", który jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Historia powstania zespołu sięga lat 70., kiedy to  grupa studentów ówczesnego WSR postanowiła powołać zespół taneczny kultywujący polski folklor. Od lat "Kortowo" czerpie natchnienie z tradycji ludowej. Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy.

Grupa reprezentuje Polskę na wielu koncertach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Obecny koncert był ich pierwszym występem na Węgrzech, gdzie kortowianie przybyli za sprawą Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tegoroczne świętowanie, które moderowała pani Katarzyna Desbordes-Korcsev zakończyło okolicznościowe przyjęcie wydane przez OSP na Węgrzech.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK