Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Halina Csúcs laureatką „Bene Merito”

12 czerwca 2017 r. w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie dr Halina Csúcs Lászlóné rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier odebrała z rąk wiceministra spraw zagranicznych RP Jana Dziedziczaka odznakę honorową „Bene Merito”.

"Bene Merito"  to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jak pokreślano w laudacji dr Halina Csúcs Lászlóné  w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia polskiej mniejszości w społeczeństwie węgierskim, w tym także wśród elit politycznych Węgier.

 

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka, przedstawicieli polskiej dyplomacji,dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ  Mateusza Stąsieka sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier panów Miklósa Soltésza i Attili Fülöpa, Zoltána Csallóközi szefa gabinetu wicepremiera RW Zsolta Semjéna, przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Węgier, polskich samorządów narodowościowych, stowarzyszeń polonijnych, dyrektorów instytucji polonijnych, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech,  Rodziny i Przyjaciół Odznaczonej.

Halina Csúcs jest pierwszą na Węgrzech laureatką odznaczenia “Bene Merito” wywodzącą się z kręgów polonijnych.

(źródło: www.polonia.hu)  

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK