Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Otwarcie sezonu w Muzeum „Izba Polska” w Danii

10 czerwca 2017 r. został otwarty nowy sezon w Muzeum Izba Polska (Polakkasernen) w Taagerup na Lolandii. Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym 29 listopada 1984 r. Ekpozycje muzeum prezentującą życie codzienne polskich pracownic sezonowych z przełomu XIX i  XX wieku.

Z okazji rozpoczącia nowego sezonu kierujący obiektem Torsten Elsvor oraz przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Izba Polska Marek Kocuba zorganizowali „Spotkanie przy grillu”, a gośćmi byli m.in. Konsul RP Dobrosława Siemianowska, przewodnicząca Federacji „Polonia” Lidia Szuster z małżonkiem oraz honorowy przewodniczący Federacji „Polonia” Roman Śmigielski z małżonką.

W obecnym sezonie oprócz stałej wystawy w muzeum można obejrzeć bardzo ciekawą wystawę o polskim patriotyzmie przygotowaną przez Kazimierza Mazura, która zawiera m.inn. materiały o Powstaniu Warszawskim, Katyniu, Monte Casino, Władysławie Andersie i jego rodzinie, a także zdjęcia i materiały o Józefie Piłsudskim.

Muzeum „Izba Polska” w powstało w roku 1984 z inicjatywy redaktora miejscowej gazety Torstena Elsvora. Wokół Torstena zebrała się grupa entuzjastów, którzy chcieli upamiętnić polskich pracowników sezonowych pracujących na wyspie Lolland na przełome XIX i XX w. Ekspozycje muzeum prezentują polską sezonową emigrację zarobkową do Danii. Wątki powiązane są tematycznie i tworzą jedną uzupełniającą się całość. Tematem przewodnim wystawy jest wspólne dziedzictwo Polaków i Duńczyków w takich dziedzinach, jak: praca – prawo – wiara – strój – zwyczaje codzienne. Celem ekspozycji jest uświadomienie odwiedzającym dziedzictwa kulturowego Polaków i Duńczyków. Muzeum mieści się w budynku wybudowanym w 1911 r. dla Polek pracujących na plantacjach buraków cukrowych.

W latach 1893 – 1912 polscy pracownicy sezonowi przyjeżdżali do majątków ziemskich w Danii, w których uprawiano buraki cukrowe. Polacy przejeżdżali przeważnie z Galicji będącej północno – zachodnią częścią ówczesnej Monarchii Austro-Węgierskiej, w mniejszej liczbie z ziem polskich będących wówczas pod zaborami rosyjskim i pruskim. Liczne nadużycia wobec pracowników sezonowych spowodowały, że parlament duński podjął pracę mające na celu uregulowanie ich sytuacji prawnej. W 1908 r. uchwalono ustawę regulującą zasady pracy pracowników sezonowych nazywaną „polaklov” (prawo polskie). Ustawa ta nakładała na plantatorów buraków zobowiązania, które miały na celu ochronę praw pracowników najemnych. Była to pierwsza tego typu regulacja w Europie. W roku 1911 do Danii przyjechało 10 320 pracowników sezonowych z Polski. Na Lolland było ich 4609 co stanowiło 27% wszystkich pracowników rolnych na wyspie.

Każdego roku muzeum odwiedza przeszło 1000 osób. Muzeum “Izba Polska” jest otwarte w miesiącach letnich. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w językach polskim, duńskim, iangielskim http://www.polakkasernen.dk/pl/

 

Lidia Szuster

Federacja „Polonia” w Danii

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK