Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Leszek Wikarjusz Kawalerem Orderu Australii

Pan Leszek Wikarjusz, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) do 2017 roku, a obecnie członek Prezydium RNPA, został Kawalerem Orderu Australii. To wysokie odznaczenie państwowe przyznawane jest obywatelom Australii za wkład w rozwój kraju i pracę, godną szczególnego uznania.  

Medal Orderu Australii zostanie oficjalnie wręczony prezesowi Wikarjuszowi podczas uroczystości, która odbędzie się na przełomie września/października br.

„Jestem głęboko wzruszony otrzymaniem Medalu Orderu Australii”, powiedział Leszek Wikarjusz.  „To zaszczytne odznaczenie jest ukoronowaniem mojej wieloletniej pracy społecznej w środowisku polonijnym i społecznym w stanie Queensland”.

Leszek Wikarjusz urodził się w Kościerzynie na Pomorzu w Polsce w 1954 roku. Do Australii (Brisbane) przybył wraz żoną i dwoma synami w 1985 roku. Krótko po przybyciu włączył się w działalność społeczną wśród Polaków – nowych imigrantów przybywających do Brisbane i Polonii zamieszkałej w stanie Queensland. Niedługo po tym oboje z żoną Aliną włączyli się do pracy w Kole Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu Pomorze w Brisbane, która wspiera idee skautingu wśród młodzieży polonijnej. Przez wiele lat Leszek sprawował funkcję skarbnika Koła.

W latach 1985-88 działał w Stowarzyszeniu im. Tadeusza Kościuszki w Darra (Brisbane) a potem, w latach 1989-1991 oraz od 2000 do 2015 roku w zarządzie Polonii Stowarzyszenia Polaków w Queensland. Pełnił funkcje skarbnika, prezesa, a obecnie wiceprezesa Stowarzyszenia.  Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem prezydium RNPA; w latach 2013-17 piastował stanowisko prezesa Rady.
Leszek był też w prezydium Rady Polonii Świata. Kariera zawodowa Leszka w Australii była urozmaicona, m. in. pracował w firmie telekomunikacyjnej Optus, potem w ANZ Bank jako kierownik programu kredytowego, a obecnie jest niezależnym pośrednikiem finansowym (financial broker).
 
Inne odznaczenia Leszka Wikarjusza to Złoty Krzyż Zasługi RP w 2009 roku oraz Medal Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w 2010 roku.
 
Członkowie Prezydium Rady Naczelnej, organizacje członkowskie oraz koleżanki i koledzy współpracujący z Leszkiem Wikarjuszem na co dzień, składają Mu serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tego wyróżnienia za wspaniałą pracę jaką wykonuje na rzecz Polonii australijskiej. 
 
„Cieszymy się, że jeszcze jeden Polak, działacz społeczny i członek Rady Naczelnej zdobył najwyższe wyróżnienie australijskie” - powiedziała obecna prezes  Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Małgorzata Kwiatkowska. „Pragniemy, aby działalność Polaków na rzecz rozwoju Australii I Polonii była zauważana i uznana”. Wiceprezes Marian Radny dodał „praca polonijna nie ma końca, a w wykonaniu Leszka Wikarjusza praca ta przynosi również efekty, których nie trzeba szukać – Leszek zostawia po sobie wymierny, trwały, pozytywny ślad”.
 
Rada Naczelna Polonii Australijskiej składa również gratulacje wszystkim nagrodzonym przez Kapitułę Orderu Australii, a szczególnie tym, którzy niestrudzenie działają na niwie pracy społecznej w swoich lokalnych środowiskach.

Ita Szymańska
Rzecznik Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Źródło: Bumerang Polski

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK