Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Stypendia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", semestr letni 2016/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

z dotacji Senatu RP

w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2017 r.”


Uprzejmie informujemy, iż wnioski stypendialne na II semestr roku akademickiego 2016/2017 (semestr letni) należy złożyć w sekretariacie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

z dopiskiem: Komisja Stypendialna

w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r. (obowiązuje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie Stypendialnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

POBIERZ

WAŻNE

Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

SWP

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK