Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Nowe władze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech

Dnia 16 maja br. w Budapeszcie odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech.

Na kolejną kadencję czyli od roku 2017 do 2022 władze stowarzyszenia stanowią zarząd i komisja rewizyjna. Do zarządu wybrano panie: Molnárné Sagun Zdzisławę, Molnárné – Cieślewicz Elżbietę, Nagy Ewę, Soboltyński Róbert Lászlóné, Takácsné – Kalińską Katarzynę.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia funkcję honorowego członka stowarzyszenia zarządu pełni (każdorazowo) aktualny proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech czyli obecnie ks. Krzysztof Grzelak SChr. W skład komisji rewizyjnej walne zebranie wybrało panie: Koziorowski Krystynę, Rege Béláné i Pauer Barbarę.

Ukonstytuowanie władz stowarzyszenia odbędzie się w terminie późniejszym.

Polonia.hu

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK