Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego - to atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków. Dwutygodniowe turnusy edukacyjne odbywać się będą w: Toruniu (02-16.07.), Krakowie (22.07-5.08.), Opolu (31.07-13.08.), Wrocławiu (18.08-31.08.)

Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny. Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres wybranego organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika oraz wpłata wpisowego w wysokości 200 zł. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Uczestnicy są zobowiązani do:

a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce,

b/ terminowego stawienia się na turnus,

c/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Oddział w Toruniu: tel. +48 56 622 39 32, e-mail: torun@swp.org.pl

 

POBIERZ:

Kartę Uczestnika - Kraków

Kartę Uczestnika - Opole

Kartę Uczestnika - Toruń

SWP

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK