Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Wilno: Trwa walka Polaków o gimnazjum im. Lelewela

W końcu lutego br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla wileńskiej szkoły im. Joachima Lelewela. Zgodnie z decyzją dla polskich dzieci, wygonionych z gmachu szkolnego na Antokolu, powinna być przywrócona edukacja od klasy 1 do 12 w tej dzielnicy, natomiast w Żyrmunach pozostanie filia gimnazjum z klasami 1-10.

Władze miasta do tej pory nie przystąpiły do wykonywania orzeczenia sądu – co więcej: mer Wilna Remigijus Šimašius próbuje kwestionować orzeczenie, jednak z marnym skutkiem. Mer wnioskował o odnowienie postępowania sądowego, jednakże sąd nie dopatrzył się nowych, istotnych dla sprawy, okoliczności, do odnowienia procesu sądowego. Oddalając wniosek mera, sąd raz jeszcze zaznaczył, że orzeczenie z lutego jest prawomocne i ma być wykonane.

Polacy domagają się bezwarunkowego wykonania orzeczenia sądu. "Będziemy domagali się powrotu do sytuacji pierwotnej, żądamy, by jednostki ogólnokształcące działały i na Antokolu, i w Żyrmunach w Wilnie. Każda z tych placówek ma rację bytu” – napisali przedstawiciele społeczności szkolnej w oświadczeniu wydanym w marcu tego roku. Niedawno głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Organizacja wyraziła oburzenie z powodu postawy władz miasta Wilna, kierowanego przez mera R.Šimašiusa.

Dzisiaj przyszłość szkoły przedstawiciele szkoły i reprezentanci polskiej społeczności na Litwie mieli omówić z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem. Do rozmowy nie doszło, bowiem w ostatniej chwili szef litewskiego parlamentu odwołał wizytę w szkole. Oficjalnie podano, że marszałek Sejmu nie przybył z powodu stanu zdrowia.

Obrońcy szkoły wraz z przedstawicielami Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie już zwrócili się do komorników z wnioskiem o wymuszenie wykonania orzeczenia sądu przez mera R.Šimašiusa. Będą oni ubiegali się o odszkodowanie, m.in. za uszczerbek na fizycznym i psychologicznym zdrowiu dzieci.

L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK