Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Zaolzie: Klub Nauczycieli Emerytów wybrał nowy zarząd

Klub Nauczycieli Emerytów działający przy Towarzystwie Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej ma nowy zarząd. Władze organizacji zostały wybrane podczas czwartkowego „Spotkania wiosennego” w czeskocieszyńskim Ośrodku Kultury „Strzelnica”.

 „Gwiazdą” „Spotkania wiosennego” była kapela „Rozmarynek”, która zaprezentowała wiązankę ludowych pieśni. W tym roku spotkanie miało jednak nie tylko charakter towarzyski, ale było zarazem zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W jego trakcie zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności Klubu Nauczycieli Emerytów w 2016 r., a także wybrali nowe władze Klubu.

Zanim to nastąpiło ustępującemu zarządowi pogratulowali przybyli goście. W imieniu Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w RC życzenia złożyła jego szefowa, Marta Kmet’. Pozdrowienia od Zarządu Głównego PZKO przekazała Anna Piszkiewicz, a od Towarzystwa Nauczycieli Polskich Barbara Kubiczek. Zebranym gratulował też konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski. – Jesteście nauczycielami, którzy przez całe życie przekazywali swą wiedzę kolejnym pokoleniom Polaków na Zaolziu. Życzę wam bardzo dużo zdrowia oraz jak najwięcej radości i satysfakcji z tego, co robicie na emeryturach. A nadal przecież aktywnie krzewicie naszą tradycję i historię – mówił Bilski.

Z kolei Małgorzata Rakowska, która gratulowała zebranym w imieniu Kongresu Polaków w RC, przypomniała, że całe jej pokolenie poświęciło życie na pracę, która miała wynieść polskie szkolnictwie jak najwyżej. – Nie patrzyliśmy ani na czas ani na pieniądze, byliśmy bowiem przekonani, że powinniśmy być najlepsi. Zawsze chcieliśmy wypaść jak najlepiej i za to wam dziękuję – mówiła Rakowska.

W dalszej części sprawozdanie z działalności Klubu Nauczycieli Emerytów złożyła prezes Magda Schwarz. W dyskusji zebrani zastanawiali się, jak przyciągać w szeregi KNE nowych członków, na koniec zaś zatwierdzili plan pracy na 2017 r. oraz wybrali osoby, które na spotkaniu 4 maja br. utworzą nowy zarząd.
 
I tak do władz KNE zostali wybrani: Marta Mattes, Tadeusz Szkucik, Irena Duda, Halina Niedoba, Marta Roszka, Janina Procner, Magda Schwarz, Marta Pešat, Janina Wałach, Danuta Śmiłowska, Halina Pawera oraz Irena Walczysko.
 
Źródło: Głos Ludu
 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK